,

Bestøvning af tomater

I nogle af de første år som hobby tomatdyrkere med drivhus, var vi meget opmærksomme på og sørgede for at vores tomatplanter fik så meget sol og varme som muligt, og sørgede altid for at vinduer og døre var lukket i drivhuset for at holde varmen inde. Det gjorde vi, fordi vi var overbevist om, at tomatplanter ikke kunne få for MEGET sol og varme.  Vi har siden da lært en masse og vi lærer hver dag noget nyt!

Jo mere vi lærer om tomater og tomatplanternes anatomi og udvikling, jo mere interessant bliver det, og vi har nu en bedre forståelse for hvorfor f.eks. tomaterne taber blomsterne og hvilken betydning temperaturen har, og hvad vi selv kan gøre, for at fremme bestøvningen af tomatplanterne.

I litteraturen kan man læse at tomatplanter fra naturens side er selvbestøvende. I naturen vil vind og insekter bidrage til at blomsterne rystes og pollen vil falde ned på støvfanget, hvilket er nødvendigt for den videre proces, hvor pollen skal fra støvfang, til griflen og endelig ned til frøknuden, for at blomsten kan udvikler sig til optimalt til en fin sund tomat.

Når solen står højt over Danmark, og temperaturen stiger til op over et par og tyve grader udenfor, så gælder det om at temperaturen ikke bliver for høj i drivhuset men holdes på et passende niveau, for at sikre en optimal bestøvning af tomatblomsterne. Vi er blevet meget opmærksomme på at sænke temperaturen og øge luftcirkulationen. For lave eller for høje temperaturer kan resultere i at blomsten ikke bliver bestøvet, og blomsten falder af. Pollen er temperaturfølsom, hvilket betyder at det kun er virksomt under de rette temperaturforhold, og blot nogle få dage (fra et par dage til knap en lille uges tid) – afhængigt af temperaturen, som ideelt set ikke skal over 33 grader.

Når en tomatblomst bestøves ændres farven, som bliver mindre intens – det samme sker for griflen. Når bestøvningsprocessen er tilendebragt, vil der ganske hurtigt og inden for et par dage, kunne anes en lille bitte tomat. Griflen er den lange “pind” som er under støvfanget.

De tomater som vi har stående i vindueskarmen, sørger vi for at ryste hver eneste dag, og placere et sted, hvor temperaturen ikke bliver for høj og der er lidt vind.

,

Hold ud – vær tålmodig lidt endnu – selvom solen skinner og det er lunt

Rengjort drivhus, der blot skal tørre

Rengjort drivhus, der blot skal tørre

Nu er drivhuset vasket af, og er helt klar til at tage imod alle vores planter. Når solen står på, er der rigtig lunt og rart derinde!

Udplantningsklare tomatplanter i massevis

Her til aften var vi i vores lokale byggemarked, og her er der allerede godt gang i salg af tomatplanter (og agurk og chilier), selvom vi kun lige er i starten af april. Nogen steder står planterne indenfor, andre steder udenfor og er udsat for vind og vejr.

Solen skinner fra en skyfri himmel og det virker til at det efterhånden er ret lunt, så er det let at lade sig friste af de mange sorter som tilbydes. Men hold ud – vær tålmodig, og vent med at anskaffe tomatplanter, lidt endnu.

Vores erfaring er, at der stadig er stor forskel på temperaturen om dagen når solen skinner – og så om aftenen når solen er gået ned, og også i løbet af natten. Faktisk vågnede vi i morges op til frost på drivhuset. Med andre ord, der er altså ikke så meget varmere i drivhuset end udenfor, og det er alt for koldt til at tomaterne kan komme i drivhuset, og prisen kan være tomater der helt går i stå med væksten eller simpelthen dør.

Når tomatplanterne er små – og før de skal plantes ud deres blivende sted i drivhuset, så trives de bedst ved temperaturer der er højere om dagen end om natten. Dagstemperaturen skal helst være omkring de 22 grader – og 6-8 grader køligere om natten. Når den første blomsterklase er synlig, et par grader lavere, dvs. omkring 20 grader.

Der er stadig mange uger til at tomaterne kan komme ud, og køber du udplantningsklare tomater, chilier og agurker nu, kræver det et opvarmet drivhus.

Har du ikke en opvarmet udestue, eller drivhus, så er det alt at vinde ved at holde ud, være tålmodig lidt endnu og gå igang med nogen af alle de andre ting, du kan lave i haven mens solen skinner og det er lunt.

Klargøring af drivhuset til den kommende sæson: 6. etape

Opvarmning af jorden

Dagen hvor tomaterne endelig kan flyttes permanent ud i drivhuset, er vi nok mange der ser frem til.

En dag som idag, hvor solen skinner og der er dejlig lunt i drivhuset, kribler det i fingrene for at komme igang og sætte tomatplanterne ud, da der jo er varmt i drivhuset  Men det er for tidligt!

Et er at drivhuset synes lunt, når solen står på – noget andet er temperaturen om aftenen, natten og frem til næste dag. Det er ikke kun lufttemperaturen der har betydning for tomatplanterne, det har jordtemperaturen også.

Tomaterne kan først plantes ud, når jordtemperaturen er tilstrækkelig høj, dvs. ca. 15 grader. Tomater tåler hverken for lave eller for høje jordtemperaturer, da det vil påvirke trivslen.

Da tomatplanter nyder varme om rødderne, kan du varme jorden ved f.eks. at lægge en klar hvid sæk over jorden, da begge vil bidrage til en øget jordvarme, og hurtigere end ellers.

Som skrevet, så bryder tomatplanter sig heller ikke om at have det for varmt.

Inden du går igang med at plante ud, er det en god ide, at du løbende følger udviklingen i jordtemperaturen, og forsøger at holde den mellem 15-25 grader.

Når både luft- og jordtemperaturer er høje og stabile nok, er det tid til at udplante, og i samme ombæring er det en god idé at lægge græsafklip på jorden, da det vil holde på fugten.

Se også:  1. & 2. etape3. & 4. etape5. etape

Klargøring af drivhuset til den kommende sæson: 5. etape

Grundvanding

Siden efteråret, har jorden i drivhuset passet sig selv. Da vi ikke har nogen planter derude, er der heller ikke blevet vandet. Med andre ord, så er jorden efterhånden godt og grundigt gennemtør.

Når tomatplanterne skal udplantes, er deres rodnet ikke særlig stort og de skal igang med at etablere et godt rodnet, så de kan sende rødderne ned i jorden og hente vand og næringstoffer. En af måderne til at hjælpe dem på vej, er at sørge for at jorden omkring rødderne er fugtige, indtil de har etableret sig.

Vores erfaring er, at vi ved at gennemvande jorden i drivhuset før udplantning kan sikre at jorden også er fugtig længere nede, og vi dermed bedre kan opretholde en fornuftig vandbalance til de altid tørstige tomatplanter.

Til grundvandingen bruger vi opsamlet regnvand, det giver god mening i forhold  til miljøet og pengepungen, og udgør ingen risiko, da jorden er rig på kalk.

Vi har en 1000l vandtank, og vi grundvander simpelthen ved at lade vandet løbe, til vi kan se at jorden er mættet hvorefter vi flytter slangen, – men kun til de steder,  hvor vi skal have tomatplanterne stående. Jorden kræver meget vand, men med brug af regnvand spiller det ingen rolle, hvor mange liter der går til.

Det er først ved selve udplantningen og den daglige vanding af tomatplanterne, at vi sørger for en fornuftig balance mellem regnvand og postevand.

Se også:  1. & 2. etape3. & 4. etape6. etape

Klargøring af drivhuset til den kommende sæson: 3. & 4. etape

Jordskifte- og jordens pH-værdi

Da vi dyrker tomater direkte i jorden i drivhuset, bliver vi tit spurgt om, hvor ofte og hvor meget jord vi udskifter og hvorfor.

I år vælger vi at fjerne det øverste lag jord – dvs. i ca. et spadestiks dybde. Når vi vælger at udskifte jorden, er det fordi vi har erfaring for, at der i den øverste del af  jorden, kan være sporerester og plantesygdomme som har overlevet vinteren. Med jordskiftet tror vi på, at vi kan reducere forekomsten og mængden af evt. bakterier, svampesporer og skadedyr, og dermed undgå at jordbårne sygdomme og skadedyr forekommer i en uønsket og skadelig koncentration.

Når vi fjerner jord, skal noget andet tilføjes. Det er ikke helt lige gyldigt hvad, da jordens beskaffenhed – eller egnethed – har betydning for hvor kompakt/luftig jorden er, og dens evne til at lede og fastholde vand. Da vi opsatte drivhuset sidste år, var det på en fed lerjord. Vi bearbejdede jorden med en del organsisk gødning både kompost og omsat dyregødning og tilsatte groft sand og grus. Jorden har en rigtig god struktur nu. Tomatplanterne sender deres rødder dybt i jorden, og derfor er det vigtigt at jorden er bearbejdet i en dybde, der passer meget godt med en spadestik. Strukturen i jorden er vigtig, og det samme er jordens pH værdi.

Som sagt, blev drivhuset sat sidste år, og det er altså blot år 2 vi skal igang med, hvad angår jorden.

Tomatplanter udpiner ikke jorden på samme måde som andre grøntsager, eller nødvendiggør jævnlig jordskifte eller rotering af afgrøder. Der er hos os, ingen risiko for jordtræthed eller at indholdet af næringsstoffer i jorden er blevet reduceret betydeligt, i forhold til sidste år. Men ved at skifte jorden, bidrager det til at jorden vedbliver at være rig på de næringsstoffer som tomatplanterne har brug for, hvoraf fosfor (P), kvælstof (N) og kalium (K) er de tre vigtigeste. Det er langt nemmere at vedligeholde en næringsrig jord, end at skulle opbygge en udpint, er vores erfaring.

Når vi fortager jordskifte og tilføjer jord og/eller gødning har det en betydning for jordens pH-værdi. Tomatplanter trives bedst på en næringsrig jord der er veldrænet og med en pH værdi der ligger mellem 5.5-7.  Vi har ikke tidligere målt jordens pH værdi, men har besluttet at gøre det i år, da vi som sagt har foretaget en jordforbedring sidste år, og nu gerne kende pH-værdien. Så vi kan vi om nødvendigt sætte ind og gøre jorden mere sur eller basisk, hvis pH værdien er for høj eller lav.

Jordprøve, jordens pH værdi og betydning

For at kunne måle jordens pH værdi har vi anskaffet os en simpel jordbundstest. Den koster ca. 100 kr, for 8 test, og kan fås i de fleste velassorterede byggemarkeder.

Pakken består af et glasrør, en flaske med destilleret vand, og 8 tabletter.

Vi fulgte brugsanvisningen på pakken, gravede ca. 10 cm ned i jorden og tog en jordprøve fra begge sider af drivhuset, forrest og bagerst i drivhuset og i midten og blandende det i en spand.

I det medfølgende glasrør puttede vi ca. 1 cm jord i og tilsatte 2,5 ml destilleret vand (som også medfølger). Herefter blev en tablet tilsat. I brugsansvisningen stod, at man blot skulle ryste 30 sek, vente 5 min og så aflæse svaret.

 

Vi fulgte anvisningen, og efter de 5 min., var der intet sket. Tabletten synes uopløst, og glasset blev rystet yderligere 30 sek, men tabletten kunne stadig høres og ses i glasset. Glasset blev nu rystet yderligere 3 minutter, hvorefter det hvilede 5 min.

Det var åbenbart det der skulle til, for farven i glasset begyndte at ændre farve.

Ved at sammenligne farven i glasset, med dem på pakningen, var det muligt at bestemme pH-værdien. Det er ikke sikkert den rammer farven præcis, men kan sagtens ligge imellem, ligesom her. Det synes dog tydeligt, at pH værdien ligger mellem 6 og 7, og dermed er helt som den skal være.

Ved at kære lidt om at optimere tomatplanternes vækstbetingelser, håber vi at fremme tomatplanternes trivsel og at de dermed får en øget modstandskraft overfor angreb af insekter og sygdomme, fremkaldt af f.eks. svampe, vira eller bakterier.

Hvad er dine erfaringer med jordskifte?

Se også:  1. & 2. etape, 5. etape6. etape