Da vi flyttede ind i vores hus, havde vi ideer om hvordan haven skulle være, men vi manglede konkrete erfaringer med solens bane, vind og hvordan tingene groede de forskellige steder.

På siden af vores hus, har vi en smal, lang passage, som vi igennem de sidste par år, har dyrket chilier og tomater. Det første år i et pop-op drivhus – hvilket var en stor succes, der er masser af læ, og husmuren kaster en masse varme tilbage. Året efter – et højbed, som var knap en så stor succes, dels pga. pladsen er i læ og der dermed let kan mangle vand, og dels fordi solen forsvinder i løbet af eftermiddagen.

For at kunne udnytte pladsen bedst muligt, besluttede vi os for at investere i et vægdrivhus, efter vi havde set et tilsvarende hos Jan.

Før vi kunne starte, skulle højbedene fjernes – hvilket vi gjorde sidste år. Derefter skulle jorden planes, der skulle måles ud til drivhuset, og endelig skulle jorden stampes.
Stampningen foregik over flere gange, inden selve opsætningen af drivhuset kunne gå igang

Når fundamentet skal sættes op, og jordspydene skal støbes ned i jorden, er det afgørende at være omhyggelig med udmåling og checke at alting er lige. Skævheder kan betyde at drivhuset ikke passer sammen, glassene ikke kan sættes i, og/eller belastningen på enkeltdelene bliver forkert, og kan betyde at drivhuset bliver skævt.

For at stormsikre drivhuset, vælger vi at støbe drivhusets jordspyd ned i stolpebeton. Hullerne laves med et stolpebord, og rammen sættes op. Inden der kommes stolpebeton i, måles det hele efter igen, bunden skrues sammen, og der hældes stolpebeton i.

Derefter skal der vand i hullet og stolpebetonen skal have lov at hærde. Når stolpebetonen er hærdet, kan drivhusets bagereste ramme, monteres på væggen. Igen er det afgørende at sørge for at det hele er lige, og i vatter.

Med drivhuset følger en guide, og alle tingene er tydeligt mærket og ligger fint opdelt. Selve drivhuset er nemt samlet – men tager lidt tid, og kræver man er to personer, til det. Når vægrammen er sat op, kan den øvrige del af rammen, sættes op,  dørene monteres, og derefter taget.

På døren monteres vindstoppere, og derefter monteres gummilister på alle kanter, hvor der skal sidde glas.

Herefter kan glasset sættes i med de tilhørende hængere – og vinduesclips

Når drivhuset er sat op, skal jorden rettes ud og revner lukkes, mellem ramme og jorden. Derefter kan drivhuset indrettes. Vi har her valgt at lave en opsætning med sten i flere niveauer. For at reducere fugt, og holde jorden ren, har vi lagt ukrudtsdug på jorden, og lagt et stykke ukrudtsdug i potterne. For at ukrudtsdugens “tråd” ikke skal løbe, har vi varmebehandlet alle de sider, hvor vi har klippet, så materialet er smeltet let.

Foran drivhuset har vi lagt fliser – og på hver side, har vi sat et lille hegn op.

Sådan ser drivhuset fra siden – og forfra, når det er åbent.

Da jorden her er ufattelig tør, og ikke får noget vand, selv når det regner, giver det ikke mulighed for at dyrke direkte i jorden. Istedet har vi valgt at dyrke i growbags.

Vi er overrasket over, hvor rummeligt drivhuset er, og hvor godt det holder på varmen.

I forhold til at det er en billig model, er vi positivt overrasket over kvalitet, og hvor pænt vi synes, det er