Pasning af tomatplanter, herunder knibning af sideskud, opbinding, vanding, gødning osv.

,

Vandingsanlæg- tip til problemløsning

Bruger du vandingsanlæg til drivhuset, er det super vigtigt at du dagligt checker om anlægget fungerer, især hvis du bruger kalkholdigt vand.

Der er mange ting, der kan få anlægget til at køre på nedsat kraft, eller helt stoppe blandt andet

 • Luft
 • Urenheder/jord i anlægget
 • Tilkalkning

Vandmangel kan være katastrofalt for dine planter, især i den varmeste tid.

Her er tip til hvordan du hurtigt kan løse ovenstående problemer

Luft i anlægget

Det er meget almindeligt at der kan opstå luft i systemet, som gør at vandet ikke kan løbe.

For at få luften væk, er det nødvendigt at sørge for at luften kommer væk.

Er det et enkelt sted, kan du bruge en sprøjte, og suge luft ud indtil der kommer vand til syne.Kommer der ikke vand ud, nogen som helst steder, så er det vigtigt i første omgang at checke om vandtilførslen er blokeret. Er der ikke problemer her, ja – så kan du tage tuden af anlægget og simpelthen puste luft ind i systemet, så luften kommer ud af de små rør, og giver passage til vandet.

Urenheder/jord i anlægget.

Det kan ske fra tid til anden, at der kommer lidt urenheder/jord i anlægget, som kan tilstoppe og lukke af for vandtilføreslen.

Det kan næsten være en umulig opgave at få ud. Vi har dog gode erfaringer med ”akvarie-metoden” – simpelthen at tage tuden af anlægget, sætte hånden for hullet som en tragt- og så suge indtil vandet flyder igen. Vær forsigtig, så du ikke får en masse ubehageligt i munden. Metoden er super effektiv og hurtig

Tilkalkning

Bruger du kalkholdigt vand til dit anlæg, vil du formentlig fra tid til anden opleve at slangerne kalker til. Med en lille kødnål, kan du rense de små slanger for kalk. En bedre løsning er at bruge blødt vand. Vores anlæg er tilsluttet en regnvandsopsamler, hvilket løser problemet for os.

Kan tomatplanter være dovne – mine planter vokser ikke og har næsten intet rodnet

“Jeg har lige ompottet mine tomatplanter, de vokser næsten ikke og har næsten ikke noget rodnet. Kan tomatplanter være dovne” – sådan skrev en tomatentuasiast til os på mail.

Tomater og agurker hører til gruppen af planter, som sædvanligvis vokser meget hurtigt. Når en plante i flere uger stagnere i vækst, giver det anledning til undren og bekymring.

Der kan være mange årsager til at tomatplanter ikke vokser, og som tidligere nævnt kan for meget, kold og/eller våd jord bidrage til reduceret vækst.

Men årsagen kan faktisk også være en anden, nemlig at du har ”trænet” dine planter til at være dovne. Hvordan kan man det?

Ofte er det et spørgsmål om forkælelse, at planterne fra de er helt små tilvænnes til at få vand ovenfra og rigeligt af det. Det er faktisk lidt af en bjørnetjeneste at gøre planterne. Årsagen er, at tomatplantens rødder vil søge hen hvor der er vand. Er der konstant vand og rigeligt af den, fx i overfladen, så stimuleres planten ikke til at danne flere rødder og sende dem ud og ned i potten for at finde vand. Rødderne søger hen, hvor vandet er.

Resultatet er, at planten ikke udvikler et godt, og stort rodnet – og med et lille rodnet, kan planten have svært ved at optage den mængde væske og de næringsstoffer den har brug for.
Især på varme dage kan det være et problem, da planten har brug for at køle sig, og trække vand op, via rødderne,  men et uunderudviklet rodnet kan faktisk betyde at planten ikke kan suge nok vand op i forhold til behovet, og planten vil mangle vand og tørste – selvom jorden er våd.

Sådan ”træner” du dine tomatplanter

Problemet med reduceret/mangelfuldt udviklet rodnet er nemt at styre uden om.
Ved at være en smule tilbageholdende med at vande i vækstfasen, så vil planten blive stimuleret til at sende rødderne ud i potten, for at søge efter vand.

Personligt vander vi ikke hver dag, men vander når vi kan se at planterne så småt begynder at hænge. Derudover anvender vi perlite og vermiculite i potterne. Begge bidrager til et bedre miljø i jorden, dræner og opsuger vand, og afgiver det til planterne når de har behov.

Sådan ser du om dine planter er i trivsel

Blade der falder af, krøller, hænger, bliver gule, får pletter – rødder der er brune, jord der lugter – er blot nogle af de signaler som kan fortælle at tomatplanten mistrives.

Sådan kan du genkende en tomatplante der er i god trivsel

Bruger du daglit lidt tid på at se til dine tomatplanter, vil du hurtigt lære planternes “sprog” at kende og være i stand til at bemærke og aflæse forandringer med blade, blomstering, lugt fra jord, rødder og produktion af tomater, og kan hurtigere sætte ind, hvis det er nødvendigt.

Kig på farverne, plantes udtryk/udseende – både selve stænglerne, blade, rødder og blomsterne – og senere også selve tomaterne.

 

 

 

 

Stængler og blade
Hvis planten er i god trivsel, vil stænglen være kraftspændte – det samme vil gælde bladene, som vil have en fin farve. Når jeg ikke siger grøn farve, så er det fordi at nogle tomatsorter har farveaftegninger på både blade og stængler, som afviger fra grøn. Nogle sorter har blade der har forskellige farvenuancer herunder også lyserød – både på blade og stængler. Det er ikke sygdom – men blot sådan planten skal se ud.

Bladenes grønne nuance kan også variere fra tomatsort til tomatsort. Det er ændringer i den sædvanlige farvenuance, der er vigtig at bemærke – også om bladene ligefrem bliver gullige. Ligesom farven på tomatplanten og dens blade, er en god informationskilde der kan fortælle dig, om plantens trivsel, så er det vigtigt at vide, at formen og selve udseende af bladene kan også forandre sig.

Hvis en tomatplante normalt har glatte blade der strutter fint ud fra stænglen, og pludselig krøller bladene sammen eller bladene hænger slapt ned – så er det også tegn på, at noget er galt. Bemærk at nogle sorter skal have mørkegrønne, kraftige blade – andre mere lyse, og grå – nogle er behårede og andre er krøllede som grønkål, og andre er mere af den hængende type. Det er altså afvigelserne for den enkelte sort, der er værd at bemærke.

 

 

Rødder
Det er i tiden inden til endelig udplantning, at det er en god ide at se hvordan rødderne udvikler sig. En oplagt mulighed for det, er når du ompotter. Hvordan ser rodnettet ud? Er det lille og sparsomt – eller er det forgrenet og veludviklet? Hvordan ser rødderne ud – er de “tørre” eller fedtede, slimede – er der brune, og lugter? En plante i god trivsel, vil udvikle et godt komplekst rodnet, bestående af nogle kraftige og fine rødder som er lyse og er “tørre”.

 

 

 

 

 

 

Blomster
Bemærk om planten sætter blomster, eller og de visner og falder af – det er signaler om, at der er noget som ikke er i balance.

Det er vores erfaring, at planter der er i mistrivsel, hurtigt også får flere andre problemer, og er mere modtagelig overfor sygdomsangreb.

Årsagerne til mistrivsel hos tomaterne kan skyldes en enkelt faktor, men kan også skyldes flere og mere komplekse årsager.

 

 

 

 

 

Nogle af de forhold der kan give problemer og mistrivsel er blandt andet

– svampe og/eller bakterier
– skadedyr
– uhensigtmæssig temperatur både nede i potten og den den omgivende temperatur
– lysforhold
– vand
– gødning
– dyrkningsmedie

Oplever du planter der mistrives, så er første skridt at undersøge vækstbetingelserne og få rettet op på f.eks. under/overvanding, temperatur, lys, næringsstofbalance mv.

Hvor meget vand skal mine tomatplanter have

Hvor meget skal du vande dine tomatplanter have og hvor ofte skal de vandes?

Der findes ingen gylden standard eller “One size fits all“, når det kommer til vanding.
Der er mange forhold der har betydning

 • Størrelse
 • Vækstmedium
 • Omgivelserne (temperatur, lysforhold, luftcirkulation)
 • Planternes sundhedstilstand
 • Plantens alder/vækstfase

Vanding er nok en af de discipliner vedrørende tomatdyrkning, der kræver mest opmærksomhed. Både for lidt og for meget kan være fatalt.
Planten kan kun optage og opbevare en vis mængde væske, og hvad der er derudover – er i overskud. Det kan planten ikke optage. Er jorden vedvarende for våd, kan planten simpelthen drukne.

Vandet er vigtigt for blandt andet fotosyntese (sammen med luft og lys), altså den proces som har at gøre med plantens vækst, vand tjener også til afkøling af planten.

Vandet optages via rødderne, via stænglerne og transporteres videre ud og rundt i planten, også til plantens blade hvor der også sker fordampning.
Den fordampning der sker, gennem plantens blade er påvirket af forhold som temperatur, lysforhold, fugtighed og luftcirkulation/frisk luft.
Der er med andre ord, masser af forhold der er betydende for, hvilket vandbehov planterne har.

Hvor ofte, hvor meget og hvordan skal man vande tomatplanter

Det er ikke muligt at sige noget præcist om hvor ofte, du skal vande dine tomatplanter.

Men der er et par fif som du kan bruge, til at finde ud af, om dine planter har brug for vand.

 1. Løft på potten, er potten tung eller let? Hvis potten er tung, har planten ofte tilstrækkeligt med vand
 2. Stik en finger ned i det øverste lag i potten, hvis den føles våd/fugtig, har plante ofte vand nok.
 3. Hold øje med bladene på tomatplanten, begynder de at hænge, kan det være tegn på at planten har fået for meget vand (hold igen med vandet) eller er i vandmangel og trænger til vand.

Kig til dine planter dagligt, og i varme dage flere gange om dagen for at se om de trænger til vand.

Giv planterne den mængde vand de har behov for, når de har behov og vand planter der er i vækst, nedefra.

Hvornår skal små tomatplanter gødes – og hvor meget

Det afhænger af….

Jeg ved, at det vil være rart, hvis der var nogle helt klare retningslinier man kunne læne sig op af, men mht. gødning så er der mange meninger og holdninger til både hvor meget, hvor lidt, hvor ofte og med hvad.
Jeg vil i dette indlæg ikke omtale specifikke produkter, men alene dele den måde vi gør det på, hvorfor og hvilke resultater vi har.
Mht. gødning, er det værd at bemærke, at der er nye regler om gødning på vej

Her handler det alene om gødning af små tomatplanter, der står indendørs i jord. Tomatplanter der dyrkes hydroponisk, eller i andre vækstmedier berøres ikke.

Generelt gøder vi ikke vores tomatplanter, før vi planter ud. I stedet foretrækker vi at bruge næringsrig/letgødet jord til at dyrke dem i.

Til alle vores tomatplanter, bruger vi så- og priklejord ved prikling og ompotning 1 og 2 gang.
I så-og priklejorden er der tilsat en smule gødning, og det skulle være nok til at dække planternes behov i 2- 3 uger.
Det passer rigtig fint med, at vi som regel ompotter ca. hver 3 uge. Dvs. at planterne hele tiden bliver ompottet til jord, der er let gødet.

Ved 2 ompotning,  hvor planterne er i god vækst og efterhånden har fået en god størrelse, (eller før, hvis vi begynder at se mangelsymptomer), tilsætter vi lidt pilleteret økologisk gødning i jorden i potten.
Gødningen frigives langsomt og vi oplever det giver os en bedre mulighed for at kontrollere at planterne ikke overgødes, ud fra devisen – hellere stabilt og lidt – hele tiden, i stedet for meget engang i mellem.

Vi har brugt metoden gennem flere år, som bidrager til sunde, fine planter.

,

Skal jeg binde de små tomatplanter op, med hvad og hvordan

Støttepind – er en god ide, når planterne bæres ind og ud, og kan forebygge den knækker af et pludselig vindstød

Ved at sætte planten dybt ved ompotning, stimuleres rodvækst, stammen bliver tykkere og planten bliver mere robust og kan bedre holde sig selv

Den del af plantens stængel der kommer under jord, vil danne rødder og bidrage til et større rodnet

Har du tomatplanter som efterhånden er blevet store, og har vanskeligt ved at stå oprejst, kan du sagtens give plante noget støtte, en pind og binde dem op.

Personligt gør vi det ikke. I vores måde at dyrke tomater på, stræber vi efter at udvikle planter der er robuste, har en tyk stamme og kan holde sig selv, indtil de skal plantes ud.

Hvordan får man robuste tomatplanter, der kan holde sig selv?

Robuste tomatplanter med tyk stamme, kan fremmes ved at ompotte ofte, og hver gang placere planten dybt, så noget af stænglen kommer ned i potten. Som du kan se her på fotoet, så vil det stimulre til at planten begynder at sætte rødder ud fra stænglen. Derved udvikles rodnettet og stænglen kan vokse sig tykkere og stærkere – og derved være bedre i stand til at holde sig selv.

Sædvanligvis giver vi først planerne støtte, når vi skal igang med at afhærde dem, og begynder at bære dem ind og ud, så ikke vindstød kommer til at knække planterne. Vi gør det også, hvis vejret viser sig fra sin lunefulde side, så der går lang tid før vi kommer til at plante ud. Der kan det være nødvendigt at give planterne støtte. Det gør vi i form af en bambuspind, hvor vi binder snor fast oppe og nede – og sætter clips på snoren som derefter kan lukkes omkring planten, eller blot binder nogle store løse løkker, der er nemme at tage af, når de skal plantes ud.

Har du lange ranglede små planter, der kræver støtte, kan en bambuspind være for voldsom. Her kan du bruge en lang grillpind som du sætter et stykke væk fra planten, og forsigtigt binder noget snor omkring. Sørg for at det ikke sidder for stramt og det er nemt at få af, når du skal potte om eller plante ud.

Hvor mange timers lys skal tomatplanterne have

Lys er ekstremt vigtigt for tomatplantens udvikling og vækst.

Lys er en nødvendig og livskrævende ressource, der giver planten energi til fotosyntese. Lysets betydning kan inddeles i både lysintensitet/kvalitet og længden af lysperioden.

Dette indlæg omhandler alene længden af lysperioden.

Der er mange meninger og holdninger til, hvor meget lys planter har behov for. Hvad der synes at være mere enighed om er, at lysbehovet spiller tæt sammen med både temperatur og tomatplanternes vækststadie. Jo varmere det er, jo mere lys har planterne behov for – og at planter har forskelligt behov afhængigt af om det er små spirer, små tomatplanter, eller tomatplanter der er i blomstring og igang med frugtsætning. Ovenstående vil vi komme mere i dybden med, i et kommende indlæg.

Sådan gør vi:
Vi har tomatplanter stående på forskelligt vækststadie, og de får lys fra vinduerne og om nødvendigt også tilskudslys i de tidlige og sene timer.
De planter som er små – får lys 14-16 timer, – de planter der er i vækstfase (er ompottet første gang) – prøver vi at give 18 timers lys.
Dem der er i god vækst og synes at være på vej til blomstringsfasen – får kun det sollys, som vinduerne kan tilbyde – og vil være de samme antal lystimer, de vil få, når de udplantes.

Men hvorfor ikke give lys 24 timer i døgnet, vil det ikke kunne fremme væksten?

Her synes der er være forskellige opfattelser. Flere steder i litteraturen nævnes, at tomatplanter har brug for en hvileperiode (mørke) for at kunne vokse, og at en uendelig mængde lys kan forstyrre plantens vækst og blomstersætning.

Iflg. flere forskningsartikler, afhænger længden af lys timer af flere faktorer, både lyskvalitet samt temperatur. Det er med andre ord svært at finde et entydigt svar.

Indtil vi har evidens for at en anden praksis har betydning og på hvilken måde, så står planterne op når vi gør – og går i ”seng” – når vi gør.

Luft ud – udluftning er både godt for dig, indeklimaet og dine tomatplanter

Ifølge litteraturen så har tomatplanter brug for at luften omkring dem fornyes, da frisk luft er vigtigt for blandt andet fotosyntese, og derudover vil luftcirkulation/vind stimulere planten til at danne flere rødder.

Tomatplanter bruger den omgivende luft til at vokse, og tomatplanter er meget følsomme overfor CO₂ indholdet i luften omkring planten.  CO₂ er den kemiske betegnelse for kuldioxid, som også kaldes carbondioxid.

Tomatplanterne har brug for kuldioxid, vand og lys til fotosyntese.
Hastigheden af fotosyntesen påvirkes af flere faktorer omkring tomatplanten

 • Temperaturer
 • CO₂ niveauet i luften omkring planten
 • Lysintensitet
 • Lyskvalitet

CO₂ måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO₂-molekyler blandt luftmolekyler).  Luftens CO₂ koncentration udenfor, er omkring 400 ppm,  og indenfor er den typisk højere, og ofte mellem 500 til 2500 ppm.

Står tomatplanterne i et rum hvor luftcirkulationen er lav, så kan indholdet af CO₂ i luften være for høj.

En CO₂ koncentration der er højere end 2000 kan være skadelige – ligefrem giftige for planter. For høje niveauer af CO₂ kan også medføre deformitet i tomatplanternes udvikling, tomatblomster som falder af. Ved niveauer på over 1000ppm, vil nye blade have en reduceret evne til fotosyntese.

Luft derfor godt ud der hvor planterne står. Det er nemlig ikke nok at planterne har varme, lys og vand, hvis ikke også de får frisk luft. Du kan med fordel supplere med en lille blæser og blæse omkring planterne.

Udluftning flere gange i løbet af døgnet, og også inden sengetid, er både godt for dig og tomatplanterne.

Udover at give luftcirkulation, så vil blæsten bidrage til at planten holder sig tættere jordoverfladen (der er varmere), udvikler flere rødder og dermed bliver mere robust, stærk og kompakt.

 

Kilder
Li et al, HortScience horts 55, 8; 10.21273 / HORTSCI15136-20
Benton, Jones J, 1930, Tomato plant culture: in the field, greenhouse, and home garden
https://www.bolius.dk/saa-meget-betyder-en-aaben-doer-for-indeklimaet-45300 – hentet 22.4.2021