Pasning af tomatplanter, herunder knibning af sideskud, opbinding, vanding, gødning osv.

,

Skab de optimale vækstbetingelser for dine tomater


Skab de optimale vækstbetingelser for dine tomater

Når du har valgt at bruge tid, penge og kræfter på at dyrke tomater fra frø, så vil du sikkert også gerne have, at dine anstrengelser bærer frugt.
Du nok skal få tomater, hvis du blot giver tomaten lidt at vokse i, vand og lys. Men vejen dertil, de eventuelle problemer du møder på vejen, og den mængde tomater du kan dyrke, afhænger ganske meget af tomaternes vækstbetingelser.

Vil du have endnu mere ud af din tomatdyrkning, kan det være ganske nyttigt at kende til og vide noget mere om de faktorer som har indflydelse på tomatplantens vækst.

Du skal vide, at uanset hvad du gør, så påvirker det tomaternes vækstfaktorer. Selv lidt gør en forskel, og allerede fra starten af, når du forspirer, vil en daglig rutine hvor du checker planterne, give dig mulighed for at følge og opdage forandringer, og evt. sætte ind i tide, hvis der opstår udfordringer.

Skriv dine observationer ned, og hvad du gør, og hvornår du gør det – så er det lettere at følge med i og huske. Du kan skrive ned i en notesbog, i et regneark, eller bruge Tomatdatabasen.dk, hvor du ganske gratis, kan skrive dine noter ind.

Nogle af de vækstfaktorer der har betydning er

 • temperatur
 • fugtighed – både luft og jord
 • lys
 • dyrkningsmedium
 • næringsstoffer
 • luftcirkulation

Vækstfaktorerne er indbyrdes forbundet, og påvirker hinanden sådan, at hvis der er underskud eller overskud af en eller flere faktorer, så påvirker det de øvrige. Vækstfaktorerne har forskellig betydning, alt efter hvilket stadie af tomatens udvikling der er tale om – et eksempel på det er lys. Det kan du læse mere om herunder.

Lad os starte med at kigge på temperatur

Temperatur

Når frøene sættes til forspiring, er der behov for at frøene ligger lunt og rart. Det er en fordel at sætte frøene til forspiring et sted hvor temperaturen er stabil. Du kan forspire på gulvvarme eller bruge en varmemåtte, som kan sikre en konstant og stabil temperatur. Frøene har ikke brug for lys, når de skal spire, det har de derimod når frøet ER spiret. Du kan læse mere om temperatur og fugtighed ved såning på bloggen.

Plantes varmebehov forandrer sig gennem plantens levetid. Når frøet skal spire, skal temperaturen gerne være inden for et bestemt interval. Når planten skal vokse, og der ikke er så meget lys – så er det hensigtsmæssigt med en lavere temperatur. Jo højere temperatur som tomatplanten står ved, jo større krav stiller det til at lyset følger med. Jo mere varme, jo hurtigere vokser den, da de høje temperaturer fremmer enzymernes aktivitet i selve planten.

Står planten varmt, men uden tilstrækkeligt lys, kan det resultere i lange ranglede planter.

Selvom tomatplanter ligesom chiliplanter generelt set er varmeelskende, så kan det også blive for varmt. Bliver temperaturen for høj, så kan det få betydning for båden pollen og blomstring – det kan du læse mere om her

Når vi taler om temperatur, er det ikke kun lufttemperaturen det handler om, men også temperaturen omkring plantens rødder. Er temperaturen lav, er vandoptaget også tilsvarende lavere. Iflg. Benton Jones, vil en temperatur omkring rødderne, der er lavere end 20 grader, resultere i reduceret vækst.

Det er vigtigt at være opmærksom på, ikke mindst når der skal plantes ud. På bloggen kan du læse mere om betydning af jord og lufttemperaturer ved udplantning, og hvilke konsekvenser det kan få, hvis temperaturen er for lav eller høj. Læs  mere om opvarmning af jorden her

Fugtighed er, ligesom varme, livsnødvendigt for både frø og plante, herunder får du svar på hvordan.

 

Fugtighed – både luft og jord

Fugtighed – både i luften og i jorden er af stor betydning for både spiring af frøet og for frøets overlevelse og fortsatte vækst og sundhed.

Når frøet skal spire, skal vækstmediet hele tiden have en passende fugtighed, dvs. hverken for våd eller for tør, da begge dele kan tage livet af både frøet eller spiren, som kan rådne. Forspirer du i minidrivhus, så er det en god ide at åbne lufthuller i drivhuset – alternativt åbne op og lufte ud flere gange om dagen.

Når frøet er spiret, er det vigtigt at luftfugtigheden omkring spiren ikke er for høj, men tilstrækkeligt til at frøet kan komme af med sin frøskal. Er luftfugtigheden for lav, så kan frøet have svært ved at komme af med skallen, og planten går til. Har du planter der har svært ved at komme af med frøkapslen, er der råd at hente – læs mere her.

Det er vigtigt at planten aldrig tørster. Den må gerne tørre let ud, men hvis planten mangler vand, så vil de spalteåbninger der sidder på bladene på planten lukke sig, og standse plantens optag af CO2. CO2 indgår i fotosyntesen, og dermed vækst. Hvis fugtigheden omkring rødderne er for lav, – bare 25% for lavt – så påvirker det planten og det kan resultere i færre blomster og frugter, og højere forekomst af BER (Blossom End Rot), iflg. Benton Jones.

Om for høj fugtighed omkring plantens rødder, siger Benton Jones, at det ikke alene resulterer i dårlig vækst, men også senere blomstring, færre blomster og reduceret udbytte samt øget forekomst af problemer med tomaterne blandt andet BER (blossom end rot)

Videre siger Benton Jones, at selv en plante i god vækst kan visne, hvis den ikke kan trække tilstrækkelig med vand op via rødderne – det kan f.eks. opstå når temperaturen i jorden er under 20 grader eller at omgivelserne omkring rodzonen er fortrinsvis anerob. Rødder har brug for luft for at fungere, så mangel på ilt vil resultere i at rødderne ikke udvikler sig, og dør.

Lys

Når tomatfrøene sættes til spiring, har de på ingen måde brug for lys. Men lys bliver til gengæld en afgørende og kritisk faktor, når først frøene er spiret!

Tomatspirer har brug for mange timers sol – jo varmere de står – jo større lysbehov. Kan du ikke dække planternes lysbehov, fra vindue, kan det være nødvendigt at supplere med tilskudslys. Selvom vi er nået til april, og dagene er tiltaget ganske meget, så er dagslængden stadig i underkanten at hvad planterne har behov for.

Her 1.april er der ca. 13t mellem solopgang og solnedgang. Når vi kommer et par uger længere ind i april, rammer vi de magiske 14 timer.

Vælger du at bruge tilskudslys, kan du med fordel have lyset tændt når strømmen er billigst. Der er intet nævnt i litteraturen, at de 14 timer skal være fortløbende. Og det er iflg. LeHouillier heller ikke nødvendigt at have lyset tændt 24 timer i døgnet. Planterne har brug for hvile. Ca. 14 timers lys er passende, og et et minimum. Undersøgelser har vist, at der ikke er noget at vinde, ved at give planterne mere end 14-20 timer, og der derimod kan være risiko for at bladene lider overlast, hvis de får lys i mere end 20 timer. Her kan du læse mere om hvordan vi bruger vækstlys og differentierer det i forhold til planternes vækstfaser.

Her kan du se hvordan dagslængden varierer henover året

Dyrkningsmedium

Som vi har skrevet om tidligere, så er dyrkningsmediet af stor betydning. Udover at den giver planten noget at fæstne sine rødder til, så har det også andre og vigtige funktioner bl.a. at sikre at planten bliver forsynet med de næringsstoffer, ilt og vand, den har brug for. Du kan læse mere om dyrkningsmedier her.

Ilt og luftcirkulation

Tomatplanter har det ligesom os mennesker. De har brug for ilt og at luften udskiftes løbende. Det gælder både den del af planten som er over jorden, og rødderne i jorden.

Rødderne henter ilt fra luftlommer i vækstmediet. Er vækstmediet for tungt og kompakt, så kan planten rent faktisk drukne grundet iltmangel.

Over jorden og omkring planten er det vigtigt at der er luftcirkulation. Luftcirkulationen bidrager til at niveauet af CO2 ikke bliver for lavt. CO2 har betydning for fotosyntesen, og blandt andet derfor er det vigtigt, at der hele tiden er rigeligt. Indenfor er det vigtigt at lufte ud, og evt. bruge en luftblæser omkring planterne. I drivhuset er det vigtigt at lufte ud flere gange dagligt. På friland, er det intet problem, da planterne får masser af ilt og luftcirkulation hele tiden.

En anden grund til at luftcirkulation er så vigtig, er at det bidrager til dels at nedsætte luftfugtigheden omkring planten, som har betydning for plantens sundhedstilstand.

Er luftfugtigheden for høj så er der en meget lille fordampning fra planten. Når der er en lille fordampning fra planten så betyder det at planten trækker meget lidt vand. Når planten trækker mindre vand op, får den også mindre gødning.

Planter har brug for at stå et sted, hvor der sker en løbende luftudskiftning. Det gælder inde som ude. Planterne skal heller ikke stå et sted, hvor der er kraftig blæst, og blæst hele tiden, da luften kan køle planterne kraftigt ned. Du kan læse mere om udluftning her.

Næringsstoffer

Ligesom vi mennesker har brug for en lang række forskellige næringsstoffer for at udvikle os og fungere optimalt så har tomatplanter også brug for at få tilført en lang række forskellige næringsstoffer, også kaldet makro og mikronæringsstoffer. Planten har ikke brug for lige store mængder af begge, og behovet for næringsstoffer ændre sig også gennem plantes livscyklus.

Næringsstofferne har betydning for enzymdannelse i planten, vækst, dannelse af fotosyntese, hvordan planten optager og omsætter kvælstof, dannelse af pollen, dannelse og transport af energi i planten. Alle næringsstofferne er vigtige og lige så vigtigt er det, at det er i de rette mængder, på det rette tidspunkt. Både for lidt og for meget påvirker plantens trivsel og udvikling.

Kan planten ikke få tilstrækkeligt med næringsstoffer fra vækstmediet, er det nødvendigt at tilføre det. Der er uendelig mange forskellige typer gødning på markedet – faktisk er det en sand jungle at finde rundt i, hvilken man skal vælge. Der kan være stor forskel på gødning og ikke mindst pris. Her kan du se eksempel på tre forskellige typer gødning.

Der kan være stor forskel på flydende gødning og hvor stor mængde du skal bruge pr. gang. Nogle af produkterne skal du bruge den samme mængde af hver gang du gøder, andre skal du ændre i mængde, afhængigt af hvilket stadie planten er i.

Bruger du vækstmedier med ingen gødning tilsat, er det nødvendigt at give planterne gødning, tidligt. Bruger du vækstmedier der er ganske let gødet, er det i den første tid, alt rigeligt i forhold til spirens behov. Bruger du vækstmedier der er gødet mere, end f.eks. så-og priklejord, så kan du risikere at brænde rødderne af og planten får for meget gødning. Når planten er i god vækst, og bruger du vækstmedier der er let gødet, er det nødvendigt løbende at tilføre gødning, i forhold til plantens behov.

NPK – Nitrogen, Fosfor og kalium er vigtige næringsstoffer på tomatplanterne. På mange gødningsprodukter kan man se tal som fx. 3-1-12 – det angiver andelen af hhv. NPK. Gødning kan være uorganisk og organisk. Begge har sine fordele og ulemper. Emnet er stort og komplekst, og er et emne vi vil gå mere i dybden med, på et senere tidspunkt.

Udendørs er det nemt og en fordel at tilføre organisk gødning såsom godt omsat husdyrgødning, hjemmelavet kompost, græsafklip. Organisk gødning har den fordel, at den bidrager til at skabe struktur i jorden, optager og afgiver vand, og afgiver næringsstoffer over tid. Det er vigtigt at bruge godt omsat gødning, da frisk gødning kan svitse/brænde rødderne af.

Indenfor og indtil udplantning, kan der f.eks. bruges flydende gødning. Der er afsindig mange produkter at vælge imellem, og det kan være svært at finde ud af, hvad man skal bruge. Det vil vi ikke komme yderligere ind på her. Et af de spørgsmål som vi ofte bliver stillet vedr. gødning er hvor ofte og hvor meget man skal gøde. Her må vi henvise til producentens anvisninger.

Nogen foretrækker at give gødning hver anden gang de vander. Personligt foretrækker vi at give gødning med hver vanding. På den måde glemmer vi ikke at gøde, eller kommer til at gøde for meget. Samtidig sikre vi at planten hele tiden får den mængde gødning, den har brug for, i forhold til sin vækstfase.

OBS! Vi vil stærkt fraråde at dyrke frø, der er taget fra fra købetomater i supermarked, eller fra tomater fra ferierejser e.lign grundet risiko for den meget alvorlige tomatvirus! I Danmark har vi pt. INGEN FOREKOMST af sygdommen (se kortet her), og sådan skal det gerne vedblive at være. Læs mere om ToBrfv her.

,

Vandingsanlæg- tip til problemløsning

Bruger du vandingsanlæg til drivhuset, er det super vigtigt at du dagligt checker om anlægget fungerer, især hvis du bruger kalkholdigt vand.

Der er mange ting, der kan få anlægget til at køre på nedsat kraft, eller helt stoppe blandt andet

 • Luft
 • Urenheder/jord i anlægget
 • Tilkalkning

Vandmangel kan være katastrofalt for dine planter, især i den varmeste tid.

Her er tip til hvordan du hurtigt kan løse ovenstående problemer

Luft i anlægget

Det er meget almindeligt at der kan opstå luft i systemet, som gør at vandet ikke kan løbe.

For at få luften væk, er det nødvendigt at sørge for at luften kommer væk.

Er det et enkelt sted, kan du bruge en sprøjte, og suge luft ud indtil der kommer vand til syne.Kommer der ikke vand ud, nogen som helst steder, så er det vigtigt i første omgang at checke om vandtilførslen er blokeret. Er der ikke problemer her, ja – så kan du tage tuden af anlægget og simpelthen puste luft ind i systemet, så luften kommer ud af de små rør, og giver passage til vandet.

Urenheder/jord i anlægget.

Det kan ske fra tid til anden, at der kommer lidt urenheder/jord i anlægget, som kan tilstoppe og lukke af for vandtilføreslen.

Det kan næsten være en umulig opgave at få ud. Vi har dog gode erfaringer med ”akvarie-metoden” – simpelthen at tage tuden af anlægget, sætte hånden for hullet som en tragt- og så suge indtil vandet flyder igen. Vær forsigtig, så du ikke får en masse ubehageligt i munden. Metoden er super effektiv og hurtig

Tilkalkning

Bruger du kalkholdigt vand til dit anlæg, vil du formentlig fra tid til anden opleve at slangerne kalker til. Med en lille kødnål, kan du rense de små slanger for kalk. En bedre løsning er at bruge blødt vand. Vores anlæg er tilsluttet en regnvandsopsamler, hvilket løser problemet for os.

Kan tomatplanter være dovne – mine planter vokser ikke og har næsten intet rodnet

“Jeg har lige ompottet mine tomatplanter, de vokser næsten ikke og har næsten ikke noget rodnet. Kan tomatplanter være dovne” – sådan skrev en tomatentuasiast til os på mail.

Tomater og agurker hører til gruppen af planter, som sædvanligvis vokser meget hurtigt. Når en plante i flere uger stagnere i vækst, giver det anledning til undren og bekymring.

Der kan være mange årsager til at tomatplanter ikke vokser, og som tidligere nævnt kan for meget, kold og/eller våd jord bidrage til reduceret vækst.

Men årsagen kan faktisk også være en anden, nemlig at du har ”trænet” dine planter til at være dovne. Hvordan kan man det?

Ofte er det et spørgsmål om forkælelse, at planterne fra de er helt små tilvænnes til at få vand ovenfra og rigeligt af det. Det er faktisk lidt af en bjørnetjeneste at gøre planterne. Årsagen er, at tomatplantens rødder vil søge hen hvor der er vand. Er der konstant vand og rigeligt af den, fx i overfladen, så stimuleres planten ikke til at danne flere rødder og sende dem ud og ned i potten for at finde vand. Rødderne søger hen, hvor vandet er.

Resultatet er, at planten ikke udvikler et godt, og stort rodnet – og med et lille rodnet, kan planten have svært ved at optage den mængde væske og de næringsstoffer den har brug for.
Især på varme dage kan det være et problem, da planten har brug for at køle sig, og trække vand op, via rødderne,  men et uunderudviklet rodnet kan faktisk betyde at planten ikke kan suge nok vand op i forhold til behovet, og planten vil mangle vand og tørste – selvom jorden er våd.

Sådan ”træner” du dine tomatplanter

Problemet med reduceret/mangelfuldt udviklet rodnet er nemt at styre uden om.
Ved at være en smule tilbageholdende med at vande i vækstfasen, så vil planten blive stimuleret til at sende rødderne ud i potten, for at søge efter vand.

Personligt vander vi ikke hver dag, men vander når vi kan se at planterne så småt begynder at hænge. Derudover anvender vi perlite og vermiculite i potterne. Begge bidrager til et bedre miljø i jorden, dræner og opsuger vand, og afgiver det til planterne når de har behov.

Sådan ser du om dine planter er i trivsel

Blade der falder af, krøller, hænger, bliver gule, får pletter – rødder der er brune, jord der lugter – er blot nogle af de signaler som kan fortælle at tomatplanten mistrives.

Sådan kan du genkende en tomatplante der er i god trivsel

Bruger du daglit lidt tid på at se til dine tomatplanter, vil du hurtigt lære planternes “sprog” at kende og være i stand til at bemærke og aflæse forandringer med blade, blomstering, lugt fra jord, rødder og produktion af tomater, og kan hurtigere sætte ind, hvis det er nødvendigt.

Kig på farverne, plantes udtryk/udseende – både selve stænglerne, blade, rødder og blomsterne – og senere også selve tomaterne.

 

 

 

 

Stængler og blade
Hvis planten er i god trivsel, vil stænglen være kraftspændte – det samme vil gælde bladene, som vil have en fin farve. Når jeg ikke siger grøn farve, så er det fordi at nogle tomatsorter har farveaftegninger på både blade og stængler, som afviger fra grøn. Nogle sorter har blade der har forskellige farvenuancer herunder også lyserød – både på blade og stængler. Det er ikke sygdom – men blot sådan planten skal se ud.

Bladenes grønne nuance kan også variere fra tomatsort til tomatsort. Det er ændringer i den sædvanlige farvenuance, der er vigtig at bemærke – også om bladene ligefrem bliver gullige. Ligesom farven på tomatplanten og dens blade, er en god informationskilde der kan fortælle dig, om plantens trivsel, så er det vigtigt at vide, at formen og selve udseende af bladene kan også forandre sig.

Hvis en tomatplante normalt har glatte blade der strutter fint ud fra stænglen, og pludselig krøller bladene sammen eller bladene hænger slapt ned – så er det også tegn på, at noget er galt. Bemærk at nogle sorter skal have mørkegrønne, kraftige blade – andre mere lyse, og grå – nogle er behårede og andre er krøllede som grønkål, og andre er mere af den hængende type. Det er altså afvigelserne for den enkelte sort, der er værd at bemærke.

 

 

Rødder
Det er i tiden inden til endelig udplantning, at det er en god ide at se hvordan rødderne udvikler sig. En oplagt mulighed for det, er når du ompotter. Hvordan ser rodnettet ud? Er det lille og sparsomt – eller er det forgrenet og veludviklet? Hvordan ser rødderne ud – er de “tørre” eller fedtede, slimede – er der brune, og lugter? En plante i god trivsel, vil udvikle et godt komplekst rodnet, bestående af nogle kraftige og fine rødder som er lyse og er “tørre”.

 

 

 

 

 

 

Blomster
Bemærk om planten sætter blomster, eller og de visner og falder af – det er signaler om, at der er noget som ikke er i balance.

Det er vores erfaring, at planter der er i mistrivsel, hurtigt også får flere andre problemer, og er mere modtagelig overfor sygdomsangreb.

Årsagerne til mistrivsel hos tomaterne kan skyldes en enkelt faktor, men kan også skyldes flere og mere komplekse årsager.

 

 

 

 

 

Nogle af de forhold der kan give problemer og mistrivsel er blandt andet

– svampe og/eller bakterier
– skadedyr
– uhensigtmæssig temperatur både nede i potten og den den omgivende temperatur
– lysforhold
– vand
– gødning
– dyrkningsmedie

Oplever du planter der mistrives, så er første skridt at undersøge vækstbetingelserne og få rettet op på f.eks. under/overvanding, temperatur, lys, næringsstofbalance mv.

Hvor meget vand skal mine tomatplanter have

Hvor meget skal du vande dine tomatplanter have og hvor ofte skal de vandes?

Der findes ingen gylden standard eller “One size fits all“, når det kommer til vanding.
Der er mange forhold der har betydning

 • Størrelse
 • Vækstmedium
 • Omgivelserne (temperatur, lysforhold, luftcirkulation)
 • Planternes sundhedstilstand
 • Plantens alder/vækstfase

Vanding er nok en af de discipliner vedrørende tomatdyrkning, der kræver mest opmærksomhed. Både for lidt og for meget kan være fatalt.
Planten kan kun optage og opbevare en vis mængde væske, og hvad der er derudover – er i overskud. Det kan planten ikke optage. Er jorden vedvarende for våd, kan planten simpelthen drukne.

Vandet er vigtigt for blandt andet fotosyntese (sammen med luft og lys), altså den proces som har at gøre med plantens vækst, vand tjener også til afkøling af planten.

Vandet optages via rødderne, via stænglerne og transporteres videre ud og rundt i planten, også til plantens blade hvor der også sker fordampning.
Den fordampning der sker, gennem plantens blade er påvirket af forhold som temperatur, lysforhold, fugtighed og luftcirkulation/frisk luft.
Der er med andre ord, masser af forhold der er betydende for, hvilket vandbehov planterne har.

Hvor ofte, hvor meget og hvordan skal man vande tomatplanter

Det er ikke muligt at sige noget præcist om hvor ofte, du skal vande dine tomatplanter.

Men der er et par fif som du kan bruge, til at finde ud af, om dine planter har brug for vand.

 1. Løft på potten, er potten tung eller let? Hvis potten er tung, har planten ofte tilstrækkeligt med vand
 2. Stik en finger ned i det øverste lag i potten, hvis den føles våd/fugtig, har plante ofte vand nok.
 3. Hold øje med bladene på tomatplanten, begynder de at hænge, kan det være tegn på at planten har fået for meget vand (hold igen med vandet) eller er i vandmangel og trænger til vand.

Kig til dine planter dagligt, og i varme dage flere gange om dagen for at se om de trænger til vand.

Giv planterne den mængde vand de har behov for, når de har behov og vand planter der er i vækst, nedefra.

Hvornår skal små tomatplanter gødes – og hvor meget

Det afhænger af….

Jeg ved, at det vil være rart, hvis der var nogle helt klare retningslinier man kunne læne sig op af, men mht. gødning så er der mange meninger og holdninger til både hvor meget, hvor lidt, hvor ofte og med hvad.
Jeg vil i dette indlæg ikke omtale specifikke produkter, men alene dele den måde vi gør det på, hvorfor og hvilke resultater vi har.
Mht. gødning, er det værd at bemærke, at der er nye regler om gødning på vej

Her handler det alene om gødning af små tomatplanter, der står indendørs i jord. Tomatplanter der dyrkes hydroponisk, eller i andre vækstmedier berøres ikke.

Tidligere gødede vi ikke vores tomatplanter, før vi plantede ud. Den strategi, har vi måtte ændre efter vi har optimeret vækstbetingelserne for vores tomatplanter.

Til alle vores tomatplanter som dyrkes i jord, bruger vi så- og priklejord ved prikling og ompotning. I så-og priklejorden er der tilsat en smule gødning, og det skulle være nok til at dække planternes behov i 2- 3 uger.
Det passer rigtig fint med, at vi som regel ompotter ca. hver 3 uge. Dvs. at planterne hele tiden bliver ompottet til jord, der er let gødet.

Ved 2-3 ompotning,  hvor planterne er i god vækst og efterhånden har fået en god størrelse, (eller før, hvis vi begynder at se mangelsymptomer), tilsætter vi gødning. Tidligere brugte vi  økologisk gødning i pilleform, i jorden. Nu giver vi flydende gødning, der er fremstillet til danske forhold, og hvor vi kan give den enkelte plante præcis den mængde gødning den har brug for, i forhold til dens vækstfase. Det giver god mening for os, at planter på forskelligt udviklingsstadie, har brug for forskellig mængde gødning. Vi vælger at gøde hvergang, så planterne hele tiden får en stabil gødning, istedet for meget, engang imellem. Det synes vi giver os en god føling med planternes trivsel, gødningsbehov og hjælper til at vi undgår at overgøde., fine planter.

,

Skal jeg binde de små tomatplanter op, med hvad og hvordan

Ved at sætte planten dybt ved ompotning, stimuleres rodvækst, stammen bliver tykkere og planten bliver mere robust og kan bedre holde sig selv

Den del af plantens stængel der kommer under jord, vil danne rødder og bidrage til et større rodnet

Har du tomatplanter som efterhånden er blevet store, og har vanskeligt ved at stå oprejst, kan du sagtens give plante noget støtte, en pind og binde dem op.

Personligt gør vi det ikke. I vores måde at dyrke tomater på, stræber vi efter at udvikle planter der er robuste, har en tyk stamme og kan holde sig selv, indtil de skal plantes ud.

 

Hvordan får man robuste tomatplanter, der kan holde sig selv?

Robuste tomatplanter med tyk stamme, kan fremmes ved at ompotte ofte, og hver gang placere planten dybt, så noget af stænglen kommer ned i potten. Som du kan se her på fotoet, så vil det stimulre til at planten begynder at sætte rødder ud fra stænglen. Derved udvikles rodnettet og stænglen kan vokse sig tykkere og stærkere – og derved være bedre i stand til at holde sig selv.

Sædvanligvis giver vi først planerne støtte, når vi skal igang med at afhærde dem, og begynder at bære dem ind og ud, så ikke vindstød kommer til at knække planterne. Vi gør det også, hvis vejret viser sig fra sin lunefulde side, så der går lang tid før vi kommer til at plante ud. Der kan det være nødvendigt at give planterne støtte. Det gør vi i form af en bambuspind, hvor vi binder snor fast oppe og nede – og sætter clips på snoren som derefter kan lukkes omkring planten, eller blot binder nogle store løse løkker, der er nemme at tage af, når de skal plantes ud.

Har du lange ranglede små planter, der kræver støtte, kan en bambuspind være for voldsom. Her kan du bruge en lang grillpind som du sætter et stykke væk fra planten, og forsigtigt binder noget snor omkring. Sørg for at det ikke sidder for stramt og det er nemt at få af, når du skal potte om eller plante ud.

Hvor mange timers lys skal tomatplanterne have

Lys er ekstremt vigtigt for tomatplantens udvikling og vækst.

Lys er en nødvendig og livskrævende ressource, der giver planten energi til fotosyntese. Lysets betydning kan inddeles i både lysintensitet/kvalitet og længden af lysperioden.

Dette indlæg omhandler alene længden af lysperioden.

Der er mange meninger og holdninger til, hvor meget lys planter har behov for. Hvad der synes at være mere enighed om er, at lysbehovet spiller tæt sammen med både temperatur og tomatplanternes vækststadie. Jo varmere det er, jo mere lys har planterne behov for – og at planter har forskelligt behov afhængigt af om det er små spirer, små tomatplanter, eller tomatplanter der er i blomstring og igang med frugtsætning. Ovenstående vil vi komme mere i dybden med, i et kommende indlæg.

Sådan gør vi:
Vi har tomatplanter stående på forskelligt vækststadie, og de får lys fra vinduerne og om nødvendigt også tilskudslys i de tidlige og sene timer.
De planter som er små – får lys 14-16 timer, – de planter der er i vækstfase (er ompottet første gang) – prøver vi at give 18 timers lys.
Dem der er i god vækst og synes at være på vej til blomstringsfasen – får kun det sollys, som vinduerne kan tilbyde – og vil være de samme antal lystimer, de vil få, når de udplantes.

Men hvorfor ikke give lys 24 timer i døgnet, vil det ikke kunne fremme væksten?

Her synes der er være forskellige opfattelser. Flere steder i litteraturen nævnes, at tomatplanter har brug for en hvileperiode (mørke) for at kunne vokse, og at en uendelig mængde lys kan forstyrre plantens vækst og blomstersætning.

Iflg. flere forskningsartikler, afhænger længden af lys timer af flere faktorer, både lyskvalitet samt temperatur. Det er med andre ord svært at finde et entydigt svar.

Indtil vi har evidens for at en anden praksis har betydning og på hvilken måde, så står planterne op når vi gør – og går i ”seng” – når vi gør.

Luft ud – udluftning er både godt for dig, indeklimaet og dine tomatplanter

Ifølge litteraturen så har tomatplanter brug for at luften omkring dem fornyes, da frisk luft er vigtigt for blandt andet fotosyntese, og derudover vil luftcirkulation/vind stimulere planten til at danne flere rødder.

Tomatplanter bruger den omgivende luft til at vokse, og tomatplanter er meget følsomme overfor CO₂ indholdet i luften omkring planten.  CO₂ er den kemiske betegnelse for kuldioxid, som også kaldes carbondioxid.

Tomatplanterne har brug for kuldioxid, vand og lys til fotosyntese.
Hastigheden af fotosyntesen påvirkes af flere faktorer omkring tomatplanten

 • Temperaturer
 • CO₂ niveauet i luften omkring planten
 • Lysintensitet
 • Lyskvalitet

CO₂ måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO₂-molekyler blandt luftmolekyler).  Luftens CO₂ koncentration udenfor, er omkring 400 ppm,  og indenfor er den typisk højere, og ofte mellem 500 til 2500 ppm.

Står tomatplanterne i et rum hvor luftcirkulationen er lav, så kan indholdet af CO₂ i luften være for høj.

En CO₂ koncentration der er højere end 2000 kan være skadelige – ligefrem giftige for planter. For høje niveauer af CO₂ kan også medføre deformitet i tomatplanternes udvikling, tomatblomster som falder af. Ved niveauer på over 1000ppm, vil nye blade have en reduceret evne til fotosyntese.

Luft derfor godt ud der hvor planterne står. Det er nemlig ikke nok at planterne har varme, lys og vand, hvis ikke også de får frisk luft. Du kan med fordel supplere med en lille blæser og blæse omkring planterne.

Udluftning flere gange i løbet af døgnet, og også inden sengetid, er både godt for dig og tomatplanterne.

Udover at give luftcirkulation, så vil blæsten bidrage til at planten holder sig tættere jordoverfladen (der er varmere), udvikler flere rødder og dermed bliver mere robust, stærk og kompakt.

 

Kilder
Li et al, HortScience horts 55, 8; 10.21273 / HORTSCI15136-20
Benton, Jones J, 1930, Tomato plant culture: in the field, greenhouse, and home garden
https://www.bolius.dk/saa-meget-betyder-en-aaben-doer-for-indeklimaet-45300 – hentet 22.4.2021