Vores tiltag i 2022 for at sænke relativ luftfugtighed og øge luftgennemstrømning i drivhuset (del 5)

Sygdom i vores hobbydrivhus er formentlig noget vi alle oplever før eller siden, i løbet af en sæson.

Der er mange faktorer der har indflydelse, og fremme af indeklimaet i drivhuset er noget vi er opmærksomme på, lang tid før vi planter ud og gennem hele sæsonen.

Her kan du læse de øvrige artikler i vores lille mini-serie om emnet
del 1
del 2
del 3
del 4

 

I 2022 eksperimenterer vi med forskellige tiltag, som supplement til, hvad vi allerede gør. Vores strategi er at holde planterne sunde og raske så langt hen på sæsonen som muligt, og udsætte det tidspunkt hvor der kommer sygdom, og forhåbenligt reducere omfanget af det. Herunder kan du læse og se hvilke focuspunkter vi har i år.

For at følge effekten af vores indsats, har vi denne sæson opsat forskellige sensorer som blandt andet måler og registrerer temperatur og relativ luftfugtighed døgnet rundt.
Når årets sæson er forbi, håber vi at have nok datamateriale til at kunne se sammenhænge og vurdere indsatsen, samt hvilke områder vi skal optimere næste år.

 • Afdækning af jord med ukrudtsdug ; skal holde på fugten, reducere fordampning, forhindre blade og plantedele at komme i kontakt med jorden, reducere ukrudt
 • Drypvandingsanlæg; reducerer området der vandes og dermed det område der kan ske fordampning fra, sikre jorden indeholder en passende mængde vand, forebygger vandsprøjt på planterne, tidsstyring af vand
 • Udluftning døgnet rundt; vi holder dørerne åbne døgnet rundt fra ca. Sankt Hans eller tidligere, afhængigt af vejret.
 • Fjernelse af glas i drivhuset ; vi fjerner glas i den øverste del af drivhuset, for at fugt kan slippe ud og ikke sætte sig på glas og overflader
 • Automatiske vinduer og Tvangsåbning af automatiske vinduer; automatiske vinduer åbner og lukker efter vejrforholdene. Dog holder vi dem tvangsåbne også om natten, for at øge mulighederne for at fugt kan slippe ud. Vi har anvendt rørskåle som vi har klippet i passende stykker. Rørskålene kan let adskillet på den lange side (se pil) og sættes omkring vinduesrammen. Det forhindre de automatiske vinduer i at lukke i ved køligt vejr og om natten. Det er utrolig nemt og hurtigt at  montere.
 • Luftcirkulation : vi har to ventilatorer kørende døgnet rundt, som skal hjælkpe  med:
  * at der ikke opstår stillestående luftlommer
  * fordeler varme og luft i drivhuset mere hensigtsmæssigt
  * sænker luftfugtigheden
  * bidrage til der ikke er fugtige overflader, ting eller planter
  * sørge for passende temperatur omkring blade og blomster.

 

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar