Drypvandingsanlæg

I dette indlæg kan du læse om

  • hvorfor bruge drypvandingsanlæg – et hyppigt stillet spørgsmål
  • hvordan vores drypvandingsanlæg fungerer
  • hvilke fordele der er ved at bruge drypvandingsanlæg

Hvorfor bruge drypvandingsanlæg?

Hvorfor bruge drypvandingsanlæg– og hvorfor pludselig vande oppefra? Det er blot et af de spørgsmål vi har modtager omkring vanding i drivhus. Har du – ligesom os – indtil udplantning, udelukkende vandet nedefra, kan det virke lidt pudsigt, at det nu er en god ide at vande ovenfra.

Ideelt set, vil det være fordelagtigt at fortsætte med at vande nedefra, da tomatplanten bliver stimuleret til at danne flere rødder og sende rødderne ud og ned i jordens dybere jordlag, for at finde væske. Dette bidrager til et større rodnet. Jo større rodnet, jo bedre er planten i stand til at optage den jordvæske og dermed også næringsstoffer som er så livsnødvendige for planten.

Når vi dyrker i drivhus, skaber vi kunstige levevilkår og der er behov for andre løsninger – her er drypvanding en af dem. Men før vi går videre til hvordan drypvandingsanlægget virker, så lad os for et øjeblik lige kigge på hvordan tomater der dyrkes direkte i jorden, på friland – får dækket vandbehovet.

Tomater, som dyrkes på friland vil her i Danmark, jævnlig blive udsat for regnvejr. Regnen vil blive optaget i jordens forskellige lag, og planterne vil have mulighed for at optage den væske der er i jorden. I mellem der kommer regn, vil rødderne søge efter væske i dybere jordlag og planten vil – med mindre vi har en længerevarende hedebølge – optage vand og næringsstoffer via jordvæsken . Så på sin vis, bliver planterne ”vandet nedefra”. I det beskyttede miljø i drivhuset, kan man enten vælge at vande manuelt med vandkande, vandslange eller med drypvandingsanlæg.
Sådan fungerer vores drypvandingsanlæg

Vores drypvandingsanlæg består af en lille beholder, der er forbundet med en slange til vores regnvandstank. Beholderen sørger for at vandet opvarmes til temperaturen i drivhuset, og er udstyret med en mekanisme der gør, at den jævnligt den en til to liter ud til planterne. hyppigheden afgøres af hvad vi har indstillet den til, og hvor varmt der er i drivhuset. Herfra løber vandet i tre hovedledninger – en i hver side af drivhuset, samt en lang i midten af drivhuset.

På hovedledningerne er der flere små tynde ledninger/slanger som holdes på plads af et lille jordspyd, hvorfra vandet drypper ned til de enkelte planter.

Et drypvandingsanlæg kan – alt afhængigt af hvordan det er indstillet – sørge for at tomatplanterne får en passende og kontinuerlig vandtilførsel.

På vores er der mulighed for også at tilføre gødning via en hvid plastbeholder, det er dog ikke noget vi benytter os af, da vi dyrker direkte i jorden. Hvis vi dyrkede i plantesække, ville vi tilføre gødning på denne måde.

Drypvandingsanlægget er tændt og vi regulerer løbende mængden i forhold til vejret, planternes vækst og årstiden. Når det er varmt, og planterne er i god vækst, skruer vi anlægget typisk op på et højt volume. Når vejret er køligt, skruer vi tilsvarende ned.

Har vi en normal sensommer, så slukkes drypvandingsanlægget for at reducere forekomsten af fugt og sygdom, som ofte kan være udfordring sidst på sensommeren.

Fordelen ved at anvende drypvandingsanlæg er at det

  • Forebygger pludselig plantedød, som kan opstå med vanding med haveslange, hvis der sker en pludselig overvanding
  • Sikrer en passende og løbende vanding, også når man ikke er hjemme
  • Forebygger at planternes blade bliver våde, som det kan ske ved manuel vanding
  • Reducerer fugtigheden i drivhuset, da det kun er et lille område som bliver fugtigt og dermed ikke hele jorden
  • Muligt at skrue op og ned for vandtilførslen
0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar