Betydningen af jord og lufttemperatur for tomatplanterne

Betydningen af  jord/rodzone- og lufttemperatur

Når kalenderbladet viser maj, solen skinner udenfor og dagtemperaturen sniger sig op på tocifrede tal, er det let at blive fristet til at plante tomatplanterne ud.

Nogen har en tradition for at plante ud i drivhus på mors dag og på friland på fars dag. Selvom vi her i 2023 har en meget flot weekend i vente, hvor mors dag falder, så kan der selv her i maj, stadig være nattefrost. Udover nattefrost, så er der også andre faktorer at holde øje med, blandt andet rodzone temperatur og lufttemperatur. Faktisk så viser vores målinger, at det stadig er for koldt til at plante ud.

Men hvordan kan det være, at det kan være for koldt at plante tomater ud i drivhuset i start – midt maj, når der er skyfri himmel, 20 grader udenfor og der er dejlig varmt i drivhuset?

Lad mig med det samme slå fast:  Denne artiklen beskæftiger sig ikke med, hvorvidt det er muligt at plante ud tidligt og få planten til at overleve og give tomater.  Det vi kigger nærmere på, er hvilken betydning det kan have på den lange bane for tomatplanten og din tomathøst.

Det du kan læse mere om i denne artikel er

– jordtemperatur
– rodzonetemperatur
– lufttemperatur dag-nat
– Sammenhæng mellem temperaturer og plantes vækst – gennem hele sæsonen
– De mest optimale temperaturer

Tomatplanter er faktisk ret hårdføre, og kan modstå ret meget, også temperaturudsving, hvis først de har fået lov at tilvænne sig, og rodzonetemperaturen er ideel.
Selvfølgelig har også tomatplanter deres begrænsninger, og især ved hærdning/udplantning er det både jordtemperaturen og lufttemperaturen, vi har ekstra fokus på.

Jordtemperatur & rodzone temperatur

Tomater elsker varme – det gælder også omkring rødderne. Du kan finde ud af hvor varm jorden er, ved at bruge et jordtermometer.
Har du et jordtermometer som kun går et par cm ned, eller er sat en smule ned i jorden, så er det jordtemperaturen i det øverste lag, du måler.
Jordtemperaturen i det øverste lag jord, er ikke særlig brugbar i forhold til dyrkning af tomater, men derimod vigtig hvis du skal så- og forspire
grøntsager og andet, som stiller krav til jorden i det øverste lag jord, hvor de såes, er tilpas varm.

Når tomatplanter udplantes, udplantes de ofte dybt, så en del af stænglen er under jorden. Det kan være forskelligt hvor dybt planterne sættes, men kan sagtens være 20-50 cm afhængigt af hvor høj planten er. Det er netop temperaturen i dybden, altså der hvor plantens rødder er, der er vigtig. Derfor er det vigtigt at du måler temperaturen i den dybde, som du forventer at at tomatplantens rødder når ned, ved udplantning.

En optimal temperatur for tomatplantens rødder er 21 grader i  rodzonen. En afvigelse på ca. 5 grader går an. Jordtemperaturen kan øges ved at opvarme jorden med afdækning af f.eks. plast. Du kan med fordel begynde at opvarme jorden, når du går igang med at hærde tomatplanterne. Har du et jordtermometer kan du let følge med hvad temperaturen i jorden er.

Udover rodzone temperaturen er lufttemperaturen også vigtigt

Lufttemperatur

Det er velkendt at tomatplanter elsker varme, de trives dog bedst ved temperatur mellem ca. 21-24 grader, og trives dårligt ved temperaturer under 16 grader og over 27 grader. Nogle steder står 30 grader angivet som max. temperatur.

Men hvilken betydning har temperaturen konkret for plante og hvordan?
Hvad betyder det i praksis for planten og høsten, at udplante før temperaturen er optimal?

Det får du svar på herunder

Sammenhæng mellem temperaturer og plantes vækst – gennem hele sæsonen

Temperaturen er betydende for en lang række processer, der foregår i planten, herunder enzymaktivitet, som har betydning for plantens livsproces. F.eks. er en del af fotosyntesen er baseret på enzymaktivitet – for lave temperaturer vil påvirke fotosyntesen og højere temperatur, vil øge enzymaktiviteten (dog i tæt samspil med de øvrige forhold der har betydning for fotosyntesen (lys, kuldioxid og vand).

Hvis tomatplanten er blevet udsat for for lave temperaturer kan det taget meget lang tid før den kommer sig og væksten igen bliver optimal, hvilket betyder at høsten bliver forsinket. I Danmark med en i forvejen kort sæson, kan det betyde at tomaterne ikke når at modne.

Temperatur i rodzone – jordtemperatur
Iflg. Benton Jones, så påvirker rodzone temperaturen planten.  Det gør det, da tomatplanterne optager vand og næringsstoffer gennem rødderne, og har brug for et godt udviklet rodnet for at udvikle sig optimalt og kunne optage tilstrækkeligt med vand og næringsstoffer gennem hele vækstsæsonen.  For at tomatplanten kan det, er det afgørende at temperaturen omkring rødderne – også kaldet rodzone temperatur, er hensigtsmæssig.

Udplantes tomatplanten ved en rodzone temperatur under 20 grader, kan det reducere plantens vækst, ligesom plantens vandoptagelse reduceres betydeligt, når rodtemperaturen falder eller er lav, dvs. under 20 grader. Det samme gælder optagelse af næringsstoffer, som reduceres betydeligt, når rodtemperaturen er lav.

Lufttemperaturen omkring planterne.
Iflg. Benton Jones, så er den optimale lufttemperatur for normal plantevækst, udvikling og frugtsætning 20-22 grader.

En tomatplante som udsætttes for temperatur under 18,3 grader i en længere periode, f.eks. hvis den udplantes tidligt, vil begynde at blomstre voldsomt og blomsterne kan vokse sammen til een stor blomst. Blomsterne kan forblive åbne på planten i meget lang tid, uden der dannes tomater eller kun sparsomt, og de tomater der dannes, kan være misformede grundet ufuldstændig bestøvning – og resultere i det det kaldes “Cat-face” (for højt kvælstofindhold i jorden er en anden og betydende faktor).
Derudover kan det betyde at planternes vækst reduceres og at tomatplanterne taber blomster. Det samme gør sig gældende, hvis temperaturen er over 32 grader.

Et tegn på at temperaturen er for lav, kan f.eks. være at tomatens stamme/stængel og bladets underside er blåfarvet, plantens højdevækst standses, bladene bliver mindre, krøllede og deforme.

Konsekvensen af at udplante når temperaturen ikke er optimal, viser sig ikke nødvendigvis umiddelbart efter udplantning, og planterne kan også se fine ud og vokse.

Problemerne kan opstå senere på sæsonen, når temperaturen stiger og planten står med et væld af tomater. Blandt andet kan det vise sig ved at planten begynder at vise tegn på vandmangel og måske ligefrem visne, trods der er vand til stede. Årsagen er, Iflg.  Benton Jones, at planter med sparsomt udviklet rodnet ikke er istand til at optage tilstrækkelig med vand igennem rødderne, når lufttemperaturen er stigende, og dermed ikke kan dækket plantes behov, hvilket kan få planter og også planter med tomater, til at visne.

– Men er alt dette blot teori?

Vi har med den viden, som faglitteraturen tilbyder, ændret på den måde vi dyrker tomater.

Vi mener at kunne se forskel på planterne og på ydeevnen fra tidligere hvor vi plantede tidligt ud, hvor både jord og lufttemperaturen var udenfor det anbefalede niveau – og i forhold til den tid, hvor vi har ventet med at udplante til temperaturen er mest optimal.

Det passende tidspunkt for udplantning er afhængig af temperatur, og både jord- og lufttemperaturen har betydning. Generelt udplanter vi ikke, før både rodzone og lufttemperatur er ideel OG de første blomsterknopper er synlige på tomatplanten, uanset om det er til drivhus eller friland.

De optimale temperaturer i rodzone samt lufttemperaturen dag og nat

Rodzone temperatur
Den optimale rodzonetemperaturer skal ved udplantning ideelt set være 21 grader- en min. temperatur på ca. 16 grader kan gå an.

Lufttemperatur – dag & nat
Ved udplantning (når planterne er fra ca. 40 cm) er den optimale lufttemperatur for tomater ca. 20 grader om dagen og ikke under 16 grader om natten.

Kilder:
Blancard Dominique: Tomato Diseases: Identification, Biology and Control: A Colour Handbook, second edetion
LeHoullier Craig: Epic Tomatoes, 2015
Benton Jones J Jr: Tomato Plant Culture, in the Field, Greenhouse and Home Garden, Second edition, 2008
Sørensen Anette Helbo: Plantebiologi, 2017, 5. udgave 1. oplag

(Sidst opdateret 12.5.2023)

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar