Afdækning af jorden, i drivhus

Hold fugten i jorden, reducer kondens og risikoen for sygdom i drivhuset

Skimmel, og syge planter i drivhuset, kan sprede sig ganske hurtigt, hvis det først får fat.

For høj fugtighed, og blade der rører fugtig jord eller fugtigt drivhusglas, kan føre til sygdom i drivhuset.

Der er mange tiltag der er kan gøre en forskel, og bidrage til at reducere fugtigheden.

 

Vi begynder at afdække jorden, når jordtemperaturen om foråret, har en tilpas temperatur, da afdækningen kan medvirke til at øge jordtemperaturen. Derudover holder det på fugten i jorden og reducerer kondens, og ikke mindst sørger det for at holde de nederste blade væk fra jorden.

Man kan også vælge af dække af med plantedug, som vi i år bruger på friland.

I drivhuset, foretrækker vi at bruge græsafklip, da det normalvis er noget vi hele tiden har tilgængeligt i haven, det er bæredygtigt at genbruge havens ressourcer og desuden bidrager græs både til at gøde og til at fremme dyrelivet i jorden.

De sidste par ugers tørke, har dog gjort at græsafklip er blevet et mangelvare! Vores plan er stadig at dække af med græs, når det bliver muligt. Indtil da, så vælger vi at genbruge aviser til at dække af med. Det er bestemt ikke kønt, men det tjener et større formål, dertil er det gratis, det er nemt at lægge og fjerne i takt med vi får græsafklip på.

Aviserne kan enten lægges omkring planterne – eller der kan klippes en rille, som kan placeres omkring planten.

Det er en let, gratis løsning, der har en stor effekt.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar