ToBRFV – Tomato Brown Rugose Fruit Virus – Tomatskrumpevirus- Alvorlig trussel mod tomater og tomatplanter

ToBRFV – Tomato Brown Rugose Fruit Virus – Tomatskrumpevirus

Alvorlig trussel mod tomater og tomatplanter

Ligesom coronavirus kan ramme mennesker, kan tomatplanter også blive ramt af virus.

Tilbage i november måned blev jeg opmærksom på, at der blev skrevet en del på nettet om en ny sygdom hos tomater, som blev kaldt ToBRFV, men som endnu ikke var fundet i Danmark.
Jeg satte mig for at finde ud af, om det har betydning for os der dyrker tomater på hobbyplan i Danmark, og i så fald hvilken.

Tomatskrumpevirus er en særdeles smitsom sygdom, som kan ødelægge både planter og frugt. Det er især tomatplanter som bliver angrebet, og hvis det sker er konsekvenserne temmelig alvorlige, da tomatskrumpevirus forårsager tomatskrumpesyge, som er ganske smitsom og kan forårsage stor skade både på tomatplanten og tomaterne.

Den alvorlige tomatskrumpevirus ToBRFV er ikke i Danmark endnu, og det er vigtigt, at vi som er hobbytomatdyrkere er opmærksom på at vi ikke får den til landet. Det kan vi gøre ved dels at vælge frø, der stammer fra lande, som er underlagt EU regelsæt, og dels ved at undlade at tage frø fra tomater vi ikke kender ophavet af f.eks. på et marked på en ferierejse. ToBRFV er ikke farlig for menesker. (5)

Et angreb af tomatskrumpevirus kan have lagt mere vidtrækkende konsekvenser, end at ens egne tomatplanter bliver syge. Iflg. informationsark fra Miljø og Fødevareministeriet, kan tomatskrumpevirus overleve i månedsvis på både planter, tøj, jord, og selve drivhuset. Den kan smitte ved kontakt og muligvis også via insekter, dette er dog ikke helt afklaret. ToBRFV smitter direkte ved plante-til-plante kontakt, med jord og med redskaber,  samt berøring med tøj og hænder. I drivhuse kan ToBRFV overleve på glas i mindst 6 måneder, på aluminium/rustfrit stål i mindst 3 måneder, på hud/handsker i mindst 2 timer. Smitsomheden kan bevares i frø i op til flere år. (3)

Det betyder, at har man virus i ens eget drivhus, så kan man bringe smitten videre, i rigtig lang tid, både gennem frø, planter og tomater.

Hvordan viser symptomerne sig?

Tomatplaner og tomater der er angrebne, kan udvise forskellige symptomer, både på blade, bladstilk og tomaterne. På bladene kan det være farveændringer, pletter eller rynkede blade. På bladstilk kan det være pletter. Og tomaterne kan være deforme, eller har gule eller brune pletter, eller som modner uens. (4)  Her kan du se foto af hvordan inficerede planter og tomater ser ud.

Hvor udbredt er tomatskrumpevirus og hvor er den fundet?

I 2014 blev der fundet virus på en tomat i Israel. Siden er det gået stærkt med spredningen, som både har ramt  Jordan, Israel, Tyskland, Holland, Italien, Frankrig, Spanien, Tyrkiet, Storbritannien, Grækenland, Kina, Mellem-og Nord Amerika. (4)
De steder hvor sygdommen er blevet fundet, har man iværksat tiltag for at udrydde den.

I november 2019 udgav Landbrugsstyrelsen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet et faktaark om ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) – eller Tomatskrumpevirus, som den også kaldes på dansk.
I december 2019 bragte den Norske Landbrugsrådgivning en fagartikel i veksthus.nlr.no, som er opdateret marts 2020.
I februar 2020 bliver den også omtalt i Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr’s nyhedsbrev.

Hvilken betydning har det for os i Danmark, hvis vi køber udenlandske tomater i supermarkedet og dyrker frø fra dem, eller dyrker tomater fra frø af tomater vi har fundet f.eks. på et marked på en ferierejse?

Det er spørgsmål som jeg har spurgt Miljø- og Fødevareministeriet om de kan være behjælpelige med at besvare.

Iflg. Miljø- og Fødevareministeriet, kan tomatskrumpevirus sprede sig gennem både frø, planter og frugt. Vira kan findes både udenpå selve tomaten men også indeni, i selve tomatfrøet. Det er både udenpå – altså på skallen – og inde i selve frøet. Smitsomheden kan bevares i frø i op til flere år, og blot en lav forekomst af vira i et frø, er nok til at starte spredning af sygdommen. (1) (2)

Danmark og EU har skrappe regler og krav som producenterne skal leve op til og overholde for at sikre plantesundheden. Det attesteres ved at planter og frø følges af et plantepas i engrosleddet. Målet er at sikre sygdomsfri planter og frø og dermed sikre produktionen af tomater. Tomater fra disse planter vil også være sygdomsfri.  Det er ikke nødvendigvis gældende for frø og planter, uden for EU.
Tomatdatabasen.dk følger Landbrugsstyrelsens retningslinier for salg af frø og planter.

Hvad angår tomater, så skal frugt af tomatplanter, følges af et plantesundhedscertifikat ved import – også hvis man køber dem på et marked. Her kan du læse importreglerne.

Der er endnu ikke fundet angreb i Danmark, men sker det, så bliver der fra Landbrugsstyrelsens side iværksat foranstaltninger, der betyder at planterne skal destrueres og smittespredning skal forhindres. (4)

Hvad kan du selv gøre?

Landbrugsstyrelsen opfordrer til

  • Hold øje med symptomer på angreb på frugterne og stilken af planten.
  • Undersøg planter, der udviser tegn på angreb.
  • Ved fund eller mistanke om forekomst af ToBRFV skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.
    Anmeld evt. fund på www.lbst.dk under ”Anmeld fund af skadegørere”, eller kontakt:
    Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Planter Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf: 33 95 80 00 ǀ planter@lbst.dk

Vores personlige tanker

Personligt dyrker vi ikke tomater fra frø fra friske tomater, vi har købt i supermarked eller på marked, uanset hvor de stammer fra.

Generelt er det vores erfaring, at når man dyrker tomater fra frø fra en tomat købt i et supermarked, uanset hvor de stammer fra, så er det lidt af et lotteri, da det slet ikke sikkert at den plante man dyrker giver tomater der ligner den, man tog frø fra.

Vi er faktisk heller ikke helt trygge ved at dyrke frø, der stammer fra tomater købt på et lokalt marked/butik på en ferie/rejse. Vi ved ikke hvorfra tomaterne stammer, om de er importeret eller om de er dyrket privat. Vi ved ikke om moderplanten er rask, og om frøene der er blevet anvendt, har været raske og ikke har sygdom eller er sygdomsbærer. Vi kan med andre ord ikke vide os sikre på, at de frø som tomaten indeholder, er sygdomsfri eller indeholder virus f.eks. tomatskrumpevirus. Personligt er det en risiko vi ikke tør løbe.

Hos os hos Tomatdatabasen.dk synes det – ud fra et forsigtighedsprincip at være mest sikkert at vælge at dyrke tomatfrø, som stammer fra steder man har tillid til, det samme gælder tomatplanter.

Kilder:
(1) Aviv Dombrovsky og Elisheva Smith (6. december 2017). Frøoverførsel af Tobamovirus: Aspekter af global sygdomsfordeling, fremskridt inden for frøbiologi, Jose C. Jimenez-Lopez, IntechOpen, DOI: 10.5772 / intechopen.70244. Tilgængelig fra: https://www.intechopen.com/books/advances-in-seed-biology/seed-transmission-of-tobamoviruses-aspects-of-global-disease-distribution(2) https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus(3) https://ahdb.org.uk/knowledge-library/survival-and-disinfection-of-tomato-brown-rugose-fruit-virus(4) https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Gartneri/Faktaark/Tomato_brown_rugose_fruit_virus__november_2019.pdf(5) https://www.freshplaza.com/article/9142629/europe-institutes-emergency-regulations-on-tobrfv/

(6) https://www.hortidaily.com/article/9128637/tobrfv-confirmed-in-uk-greenhouse/

 

Alle kilder er besøgt 29.5.2020

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar