Knibning af tomatplanter

Når tomaterne er udplantet, og begynder at vokse, er vi opmærksomme på at passe planterne i forhold til plantetypen. Det er både af hensyn til udbyttet, men også for ikke at ende op med en tomatplante-jungle. Den løbende pasning handler her om knibning, der i alt sin enkelthed går ud på at fjerne nye, spæde skud fra planten. Det gør vi for at begrænse plantens vækst, men kun på de planter der ikke naturligt har en begrænset vækst. Se vores tidligere indlæg om de forskellige sortstyper, for en uddybning af væksttyperne, og hvilke der skal og ikke skal knibes.

Det er typisk kun de indeterminante sorter det strengt taget er nødvendigt at knibe. Tomatplanter har det med at sætte sideskud i hvert eneste bladhjørne – dvs. hver gang der på stammen af tomatplanten sidder nogle blade, vil der mellem stammen og bladene, efter et stykke tid,  dannes et sideskud. Hvis sideskuddet får lov til at vokse, vil det opføre sig ligesom hovedstammen, og vil selv også danne nye sideskud. De nye sideskud vil igen opføre sig som en ny stamme, og det hele gentager sig igen og igen og igen. De indeterminante planter kan som regel fortsætte med at vokse, indtil sygdom eller frost tager livet af dem. Hvis ikke sideskuddene fjernes, kan planten meget hurtigt udvikle sig til at være et totalt virvar af blade og stammer, der vil forhindre en god luftcirkulation, og dermed vil have høj risiko for at blive angrebet af gråskimmel. Derudover vil dannelsen af tomaterne også blive påvirket, med små kedelige tomater til følge.

På de indeterminante sorter, fjerner vi hvert nyt sideskud der vokser frem på planten. Jo før det bliver gjort, des bedre, for plantes skades mindre når det er et lille skud der fjernes, end hvis det har nået at vokset sig stort.

Når sideskuddene er små, er de ganske nemme at fjerne. Måden vi gør det på, er ved at knibe skuddet over mellem to negle, helt nede ved bladhjørnet. Hvis sideskuddet er blevet lidt større – det sker af og til, at jeg ikke opdager det med det samme – knækker jeg det af, først ved at bukke det helt over til den ene side, og derefter bukke det til den anden side. Hvis det er blevet alt for stort, skæres det af med en kniv. Det gør vi, da vi tidligere år har oplevet at for store sideskud kan give for store sår på planten, hvis man ikke er meget præcis og får lavet et helt rent og lige knæk. Sår på planten kan give grobund for gråskimmel, især hvis planten bor i et fugtigt drivhus med mangelfuld udluftning. Skal vi fjerne større sideskud, venter vi til der er udsigt til et par tørre, varme og solrige dage, så luftfugtigheden er lav i drivhuset. Det er vores erfaring, at sygdomsrisikoen sænkes og såret på planten heles hurtigere op.

De sideskud der fjernes, kan, hvis de har en længde på en 5-10 cm, “genbruges” ved at sætte dem i et glas vand. Efter et par dage vil de begynde at danne rødder nede i vandet, og kan efter en eller to ugers tid plantes ud, og man har derved fået en ny tomatplante der sortsmæssigt er en nøjagtig kopi af planten man tog den fra. På den måde kan vi hurtigt få nye planter af samme tomatsort, og langt hurtigere, end ved at så nye frø. En anden sidegevinst er, at skuddet synes at være hurtigere til at sætte blomst og give tomater.

At sideskudene opfører sig som en ny hovedstamme har været nyttig viden for os, i de situationer hvor vi har været så uheldige at være kommet til at skade, eller knække plantens “rigtige” stamme. I de tilfælde har vi blot ladet et sideskud vokse, og vupti – så er planten reddet, da den har fået en ny stamme.

Nogle gange, hvis der er plads i drivhuset, og planten ellers er sund og rask, lader jeg et enkelt eller to sideskud vokse op nederst fra planten. Derved vil planten få to eller tre stammer, give et lidt højere udbytte, og jeg vil have en reservestamme, hvis der skulle ske den oprindelige hovedstamme noget.

Til sidst: Determinante sorter skal ikke knibes. Determinante sorter har en naturlig begrænsning af væksten – de vokser simpelthen kun til en hvis størrelse, så for hvert sideskud man kniber af dem, snyder man sig selv for en masse tomater.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv gerne en kommentar
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar